Kuşadasın 17.yy lın ikinci çeyreğinde ziyaret eden Evliya Çelebi Kentin biri iç kalede biride surlar dışında bulunan 2 hamamı olduğunun dan bahsetmektedir. Burada sözü geçen surlar dışındaki hamam Bugünkü belediye Hamamı olmalıdır. Çünkü bugün Kuşadasında bulunan 2 tarihi hamamın yerleri  bu tanımlamaya uymaktadır.

Yıldırım caddesinin yukarısında, Hacıı ibrahim Camii nin çaprazında bulunan Belediye Hamamının da inşaa kitabesi yoktur. Ancak kapı girişindeki  kitabeden yapının 1880- 1881 yıllarında Belediye Reisi İbrahim Ağa tarafından onarıldığını anlıyoruz.

 

 

Kuşadası ve yakın çevresindeki önemli  tarihi yerleşimler, eserler, yapılar.