Aydın- Kuşadası İlçe merkezinin  yaklaşık 8 km. güneyinde, Davutlar Beldesi’nin kuzeybatısında ülkenin en uzun plajının üzerinde, günümüzde yazlık siteleri arasında kalmış bir kale harabesi bölge sakinleri tarafından uzun zamandan beri Kadıkalesi olarak bilinir.

Yakın geçmişte Kuşadasının en verimli tarım arazilerinden biri olan Karaova mevkii nde yer alan Kadıkalesi ören yeri, bugün içinde bulunduğu mahalleye adını vermiştir.

2001 yılında bilimsel kazılar başlıyana kadar,1970’lerde başlayan yazlık ikinci konut dalgası kalenin yakın çevresini sarmış ve siti tehdit eder konuma ulaşmıştı.

Günümüzde, düzlükteki büyük bölümü  Nazilli Sitesi,Egelanya ve Zitur siteleri altında kalmış olan Anaia antik yerleşiminin Höyük(tepe) üzerindeki kale ve etrafındaki 100 mt lik alan koruma altındadır.


Yerleşim, Ege deniz ticaretinde çok önemli bir role sahip olan Samos (Sisam) Boğazı’nı denetleyecek bir noktaya kurulmuştur.

Batı Anadolu sahillerindeki pek çok örnekte olduğu gibi kireçtaşı bir kayalık üzerinde yükselmiş olduğunu sandığımız höyük, Ege Denizi’ne    doğru doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Yaklaşık 23 m. yüksekliğinde ve 250 m. çapındadır.

   Çevredeki alüvyon ova birikintisi Davutlar’ın güneybatısına, Milli Park girişine kadar uzanmaktadır.

 

Bu durumu çıplak gözle bile rahatlıkla gözlemek mümkündür. Çevredeki araştırmalarımızın yanı sıra hava fotoğraflarının verdiği bilgiler sayesinde höyüğün özellikle ilk kurulduğu dönemlerde kıyıyla bağlantılı bir yarımada ya da kıyıya çok yakın bir ada olma ihtimalinin varlığı ortaya çıkmaktadır. Gözlemler bölgenin eski çağlardaki kıyı çizgisinin günümüzdekinden farklı olduğunu ortaya koymaktadır.