Evliya çelebinin aktardığı üzere liman önündeki ada üzerine göçmen kuşlar konduğu için kente Kuşadası ismi verilmiştir. Evliya çelebinin harkulade bir tanımlamayla tılsımlı bir adacık diye bahsettiği güvercinada, kente ismini vermekle birlikte şüphesiz aynı zamanda kentin sembolüdürde.

Ada nın ortasındaki iç kalenin kesin yapım tarihi bilinmemektedir.Bazı kaynaklarda Limanı korumak için Barbaros Hayretin Paşa tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Adanın etrafını çevreleyen surlar ise, kale kapısının sağ üstünde yer alan kitabeden anlaşıldığına göre İlyas Ağa tarafından 1826 yılında Yaptırılmıştır. Kalenin inşaası için gerekli taşlar Yılancı Burnundan getirilmiştir.

Güvercinada 1960 lı yıllarda bir yolla karaya bağlanmıştır.

İç kalede Kuşadasında Dilek Yarımadası Milli Parkında karaya vurmuş ve Kuşadası Belediyesince Sahip çıkılarak Rekonstrüksiyonu yaptırılan Uzun balina İskeleti sergilenmektedir.

 Kuşadası ve yakın çevresindeki önemli  tarihi yerleşimler, eserler, yapılar.