Kuşadası- Davutlar dan 12 km uzaklıkta 600 metre yükseklikte bulunan manastır muhteşem bir manzaraya sahiptir . 8. Yüzyılda, yoğun Hristiyan göçü sonucu Anadolu'nun bu yöresi, dinsel merkezlerden biri olmuştur. Baskıdan kaçan din adamları, gizlenebilecekleri ve tapınabilecekleri bu bölgede kiliseler ve manastırlar yapmışlardır.

Rumların Panagia Kursunniatissa dedikleri manastır .Panagia sözünden anlaşılacağı üzere Meryem anaya adanmışıtr.Kurşunlu ismi ise olasılıkla yapıların üstünü örten kurşundan gelmiş olmalıdır.  Bizans yapısı Manastır 19.yy la kadar kullanılmış olmalıdır.  

Manastırda; yemekhane, kiler, mutfak, keşiş odaları, revir , şapel (küçük kilise), Nekropol (mezarlık), manastır surları, ve savunma odaları gibi bölümler bulunmaktadır.

Kurşunlu Manastırı içindeki şapelin tavanının en önemli özelliği fresklerdir. İkonoklastik (puta karşı) dönemde simgesel ve geometrik motifler; 9. yüzyılın ikinci yarısında, ikonoklastik dönemden sonra ise, dinsel olaylar ya da kişisel fresklerde gösterilmiştir. Balık, horoz ve üzüm başlıca simgelerdir.

 Fresklerde, resimler duvara çekilen astar üstüne ya da doğrudan doğruya duvar üstünedir.. Konular  ise çoğunlukla, Hz.İsa'nın hayatı ve İncil'den alınmıştır. Manastırın Şapeli  haç planlı, kubbeli tiptedir

 Kurşunlu Manastırı, hristiyanlığın yayılması için çalışan ve eğitim yapan bir din okulu niteliğindeydi..

 


Kuşadası ve yakın çevresindeki önemli  tarihi yerleşimler, eserler, yapılar.