Kuşadalıların ve tatilcilerin Kuşadasına gelirken yada   İzmire giderken önünden geçtiği ama  pek dikkat çekmeyen  Pygela antik yerleşimi Kuşadası – İzmir yolunun
5 . km. sinde Kuştur tatil köyü yakınında bulunmaktadır.

Pygela adına ilk kez ünlü antik tarihci Strabonun Geografika adlı eserinde rastlamaktayız.Strabonun anlattığına göre burası Truva savaşında sırasında  ata binmekten kaba etlerinden rahatsız olan Agememnonun askerleri tarafından kurulmuştur. Ve yine Strabona göre bu uygun isim buraya verilmiştir. Çünkü Pyge antik yunanca kaba et manasına gelmektedir.

Belkide tarihdeki tedavi ve rehabilitasyon amaçlı kurulan ilk kentlerden biri olan Pygelada küçük bir Artemis Munykhia tapımağıda bulunmaktaydı.

1974 ve 1978 yılları arasında yapılan kazılarda ,İ.Ö. 3000- 2500 yıllarına tarihlenen   Erken Tunç Çağından ,Orta Bizans dönemine kadar kesintisiz yerleşim olduğu tespit edilmiştir.

  Bu da bize gösteriyor ki Pygalede  Truva savaşlarından çok daha öncede yerleşim bulunmaktaydı.Antik çağda bir kentin kuruluşunu bir   kahramana dayandırmak o kente saygınlık getirirdi.Pygalea ‘ler de kentin kuruluşunu Agememnona atfedmeleri  bu sebepden   olmalı.Yada bu efsane doğruysa, Agememnonun askerleri buraya geldiğinde yeni kenti daha eski bir kent üzerine kurmuşlar.

  Günümüzde  ziyaretçiler,  tepenin yamacında bulunan  Hellenistik dönem  Anıtsal tümülüs mezar kalıntılarını, plajda kısmen deniz ve   kumlar altında kalan Erken Bizans kilisesini, körfezin karşı kıyısında  İ.S 3 . yy da yapılmış Villa kalıntıları görebilirler. 

 

Kuşadası ve yakın çevresindeki önemli  tarihi yerleşimler, eserler, yapılar.