Kuşadası sahil şeritinin dikkat çekici önemli bir parçası olan Yılancı burnu Güvercinadanın karşısında yer alır.

Yarım ada da,çevresinde ve kıyıda sular altında bir çok tarihi kalıntıyı görmek mümkündür.Buradaki yerleşimin adını kesin olarak bilinmemekle birlikte, yine antik yazar Strabonun bahsettiği kuşadası körfezinde yer alan Marathesion yada Neapolis kentlerinden biri olmalıdır.!970 li yıllarda yapılan kazıların ve sonyıllardaki yüzey araştırmalırının sonucunda yarımada, M.Ö. 7.-8. yy.lardan Bizans döneminede kadar uzanan uzun bir iskan dönemi geçirmiştir. Yeni yapılacak kazılar ve araştırmalar büyük olasılıkla sitin ilk yerleşim tarihini dahada erkene çekecektir.Kuşadası ve yakın çevresindeki önemli  tarihi yerleşimler, eserler, yapılar.